نوشته‌ها

آثار و نشانه سنگ قورباغه در دفینه یابی

سنگ قورباغه در دفینه یابی           آثار و نشانه سنگ قورباغه در دفینه یابی یکی از علامت هایی برای گنج یابی و دفینه یابی می باشد که کاوشگران در مناطق گوناگون با آن برخورد میکنند این نشانه علامت آخ…

فرهنگ و تمدن چیست؟

فرهنگ و تمدن چیست؟ فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می کنند. فرهنگ ازآنِ مردم است؛ فرهنگ را مجموعه پیچیده‌ ای از دانش ها؛ باورها؛ هنرها؛ قوانین؛ اخلاقیات؛ عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌ گیرد تعریف می‌…

نماد قلب در دفینه یابی

نماد قلب در دفینه یابی در مقاله زیر می خواهی در مورد نماد قلب در دفینه یابی توضیح دهیم.         نماد قلب در دفینه یابی نماد قلب در دفینه یابی نشانه ی محبت و ابراز دوستی به اشخاص است و بر اساس نوشته های فیلسوفان نشانه…

نماد فیل در دفینه یابی

 نماد فیل در دفینه یابی نماد فیل باید به صورت تندیس باشد. باید فیل در محیط قلعه ای وجود داشته باشد. قبرستان در منطقه وجود داشته باشد. در محدوده دویست متری دو چشمه وجود داشته باشد. وجود رود در منطقه حائز اهمیت است.     …

آثار و نشانه اسب در دفینه یابی

آثار و نشانه اسب در دفینه یابی نماد اسب در دفینه یابی بررسی دقیق اسب و سوارکار در گنج یابی دفینه باید نگاه اسب را دنبال تا به آثار و نشانه بعدی برسید همیشه ممکن از به سنگ نشانه دار برسید و اگر سراسب به سمت زمین باشد دفینه در نزدی…

نقش تومولوس در دفینه یابی

تومولوس چیست؟ تومولوس یا گورتپه نوعی تپه باستانی بوده که بر روی مقبره پادشاهان توسط معماران کهن با استفاده از لایه های مختلف خاک و سنگ ساخته می شده است. در حقیقت تومولوس ها نوع مراسم خاکسپاری بوده که از نظر ارتفاع (۹ الی ۳۶ متر)، مقام…

نماد عقرب در دفینه یابی

نماد عقرب در دفینه یابی نماد عقرب در دفینه یابی       در مقاله زیر می خواهیم در مورد نماد عقرب در دفینه یابی صحبت کنیم . جدیدترین تفسیر عقرب در دفینه یابی و گنج یابی که توسط کارشناسان دفینه یابی بیان شده است.…

دفینه چیست؟ چگونه متوجه دفینه شویم؟

دفینه چیست؟ چگونه متوجه دفینه شویم؟         دفینه چیست؟ جواب این سوال توسط کارشناسان میراث باستانی و جویندگان گنج تقریبا مشابه می باشد که دفینه به مجموعه اشیا با ارزش گفته می شود. که توسط نیاکان گذش…

نماد رخ انسان در دفینه یابی

نماد رخ انسان در دفینه یابی           نماد رخ انسان در دفینه یابی نماد رخ انسان در دفینه یابی یکی از نشانه های مهم برای پیدا کردن. دفینه های با ارزش و گنج یابی موفق می باشد، استفاده از رخ انسا…

مفهوم سنگ صندلی در دفینه یابی

مفهوم سنگ صندلی در دفینه یابی مفهوم سنگ صندلی در دفینه یابی به جایگاه خدایان و فرمانروایان بزرگ برمیگردد. که در زیر آنها دفینه های سلطنتی و مقبره میتوان یافت. که در قسمتی از تاریخ مربوط به نشیمنگاه الهه باد می شود. در ادامه با تفسیر…