نوشته‌ها

بازگشت کتیبه های گلی به ایران

بازگشت کتیبه های گلی به ایران   در سال 1935 میلادی در باقیمانده و خرابه های تخت جمشید. تعداد 30 هزار کتیبه از جنس گل پخته یافت شد. که به منظور تحقیق و پژوهش به آمریکا منتقل شد. هزار و هفتصد عدد از نوشته ها بازگشتند. این الو…