فرهنگ و تمدن چیست؟

فرهنگ و تمدن چیست؟ فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می کنند. فرهنگ ازآنِ مردم است؛ فرهنگ را مجموعه پیچیده‌ ای از دانش ها؛ باورها؛ هنرها؛ قوانین؛ اخلاقیات؛ عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌ گیرد تعریف می‌…

بازگشت کتیبه های گلی به ایران

بازگشت کتیبه های گلی به ایران   در سال 1935 میلادی در باقیمانده و خرابه های تخت جمشید. تعداد 30 هزار کتیبه از جنس گل پخته یافت شد. که به منظور تحقیق و پژوهش به آمریکا منتقل شد. هزار و هفتصد عدد از نوشته ها بازگشتند. این الو…

مختصری از حکومت اشکانیان

مختصری از حکومت اشکانیان   اشکانیان از قوم سکاییان بودند. شاخه ای به نام پرنی استربون مورخ یونانی می نویسد. پرنی ها در دشت میان گرگان و کرانه های تجن جنوبی در پارت شمالی سکونت داشتند. امروزه آن منطقه محل سکونت ترکمن ها است. آنها احتما…

نابترین لحظه یک باستان شناس

نابترین لحظه یک باستان شناس باستان شناسی شاخه ای از علوم اجتماعی است. که به مطالعه گذشته از طریق مدارک مادی می پردازد. با این تعریف، چه بسا بتوان رهیافت های باستان شناسی را در مطالعه پدیده های امروزی نیز به کار بست. قلمرو این علم تمام…

تقسیم بندی غارها

تقسیم بندی غارها و تشخیص طبیعی از دست کند تقسیم بندی غارها : دوستان بدلیل اینکه در دفینه یابی یک حفار در طی جستجوهای خود ممکن است بارها با غارها مواجه شود لذا باید در مورد غارها و چگونگی تشکیل غارها و تشخیص غارهای طبیعی از دست کند اطلاعات هر …