تعیین جای دفینه با تست صدا

تعیین جای دفینه با تست صدا شاید در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسد ولی یکی از قدیمی ترین. و مطمئن ترین ابزار تشخیص مکان دفینه گوشهایی تیز و قدرت شنوایی بالا است. امواج صوتی می توانند از جداره هر مانعی گذر کنند. البته جدیدا مصالحی ساخته ش…

مختصری از حکومت اشکانیان

مختصری از حکومت اشکانیان   اشکانیان از قوم سکاییان بودند. شاخه ای به نام پرنی استربون مورخ یونانی می نویسد. پرنی ها در دشت میان گرگان و کرانه های تجن جنوبی در پارت شمالی سکونت داشتند. امروزه آن منطقه محل سکونت ترکمن ها است. آنها احتما…

نشانه کف پا در گنج یابی

نشانه کف پا در گنج یابی           دیدن نقش پنجه دست یا کف پا بر سطح سنگ جزء علایمی هستند. که ارزش بررسی دقیق تر محیط را دارند. حرکت و جابجایی بدن توسط پاها است و می توان این برداشت را داشت. ب…

نابترین لحظه یک باستان شناس

نابترین لحظه یک باستان شناس باستان شناسی شاخه ای از علوم اجتماعی است. که به مطالعه گذشته از طریق مدارک مادی می پردازد. با این تعریف، چه بسا بتوان رهیافت های باستان شناسی را در مطالعه پدیده های امروزی نیز به کار بست. قلمرو این علم تمام…

واقعیت نسخه گنج:

واقعیت نسخه گنج:   جایی می خواندم که نگارنده وجود نسخه گنج را حاصل توهم و خیال پردازی دانسته و آن را یک دروغ یزرگ پنداشته بود. برای اثبات گفتار و ادعای خویش نیز مطالبی ذکر کرده بود. که حقیقتا نقل آنها وقت خوانندگان را خواهد گرفت.…

مقبره تومولوس

مقبره تومولوس :             مدت زمان حکمرانی سلوکیان بر سرزمین ایران بیشتر. از شصت و هشت سال نبود. اما به واسطه استفاده فرمانروایان فاتح از قوه قهری و دستوری بعضی ویژگی ها و آیین. و سنن…